Контроль взаємодії декількох складів

У сучасних реаліях глобальних ланцюгів процес постачання та керування декількома складськими об’єктами перетворився на один із найскладніших, але при цьому критично важливих завдань для будь-якої компанії. Ефективна координація процесів на різних складах дозволяє підтримувати безперебійне переміщення товарів, своєчасно поповнювати запаси й забезпечувати високий рівень клієнтського сервісу. Розглянемо, як цього можна досягти.

Навіщо потрібен контроль

Для того щоб виконати описані вище завдання, необхідно впровадити в логістичних центрах комплексну систему контролю за взаємодією складів. Це дозволить:

 1. Підтримувати оптимальний рівень товарних запасів на складах.
 2. Забезпечити безперебійну синхронізацію постачання та переміщень вантажів між об’єктами.
 3. Оперативно коригувати плани та зміни попиту на певні групи товарів.

Також системи контролю дозволяють забезпечити повну прозорість руху товарно-матеріальних цінностей і скоротити витрати на логістичні операції та складське зберігання.

Системи керування запасами

Ключовим компонентом для ефективної взаємодії декількох складів є використання єдиної платформи управління запасами. Така система забезпечує централізований облік та контроль над:

 • залишками товарів на всіх складських об’єктах у режимі реального часу; 
 • нормативними рівнями страхових запасів для кожного SKU; 
 • автоматичним формуванням замовлень на поповнення під час досягнення лімітів;
 • розподілом товарів, які надходять у логістичні центри;
 • оптимізацією загальних товарних запасів у складській мережі.

Застосування сучасних рішень класу WMS/ERP, таких як програмний комплекс USAP.ONLINE, дозволяє створити цифрову базу даних зі структурованою інформацією про наявні запаси, їх точне місце знаходження, переміщення між складами. Це забезпечує повну прозорість ситуації та можливість своєчасного реагування для запобігання дефіциту або появі надлишків товарів.

Планування та координація роботи логістичних центрів

Безперебійна робота розподільчої мережі складів неможлива без ретельного планування та координації всіх логістичних процесів. Як правило, для цього необхідно провести такі дії:

 1. Розробка оптимальних маршрутів та графіків транспортування між різними об’єктами. 
 2. Узгодження та фіксація розкладів приймання/відвантаження товарів на наявних складах. 
 3. Постійний моніторинг статусу вантажів, які перебувають у дорозі.
 4. Контроль готовності конкретних складів до приймання/відправлення готових партій.
 5. Оперативне коригування планів у разі позаштатних ситуацій (поламання, ДТП, затримки тощо).

Використання спеціалізованого програмного забезпечення USAP.ONLINE надає широкий функціонал для вирішення цих завдань, зокрема модулі планування логістики, керування транспортом, складання розкладів роботи складів та відстеження вантажопотоків. Це дозволяє звести до мінімуму всі види простоїв обладнання та транспортних засобів.

Інформаційні потоки від USAP.ONLINE

Налагоджений обмін даними між декількома складами є критично важливим фактором для узгодженої взаємодії між ланками ланцюжків постачань. Використання єдиної WMS/ERP системи, на думку експертів, забезпечує:

 1. Повну прозорість та відстежуваність руху вантажів від моменту надходження до відвантаження клієнту.
 2. Миттєвий доступ до актуальних даних про залишки ТМЦ на будь-якому складі мережі в режимі онлайн. 
 3. Формування детальної аналітики ключових метрик продуктивності та ефективності операцій. 
 4. Виявлення вузьких місць, проблемних зон та можливостей для оптимізації на основі Big Data. 
 5. Ухвалення зважених управлінських рішень на основі фактичних даних.

Практика показує, що рішення USAP.ONLINE передбачають широкий функціонал для організації інформаційного обміну та делегування повноважень, забезпечуючи конфіденційність та безпеку корпоративних даних.

Загальні рекомендації щодо оптимізації процесів

Стандартизація та оптимізація бізнес-процесів є запорукою ефективної роботи декількох складів. Для забезпечення високої ефективності необхідно:

 1. Створити єдині стандартні операційні процедури (СОП) для всіх об’єктів.
 2. Регламентувати детальні правила приймання, зберігання, обробки, комплектації та відвантаження продукції.
 3. Розробити чіткі нормативи, попри всі види складських операцій.
 4. Забезпечити навчання персоналу єдиними ефективними практиками та методиками.
 5. Впровадити системи електронного документообігу.
 6. Здійснювати постійний моніторинг виконання процесів на всіх складах.

Також експерти рекомендують застосовувати стандартні цикли PDCA для безперервного вдосконалення процесів. Зазначимо, що програмний комплекс USAP.ONLINE містить велику бібліотеку оптимальних бізнес-процесів з управління сучасними складськими комплексами, а також інструменти для їх автоматизації, контролю та аудиту на всіх об’єктах складської мережі. Це дозволяє оперативно виявляти та усувати будь-які вузькі місця, що знижують загальну продуктивність.

Основні переваги USAP.ONLINE

До плюсів такого програмного комплексу можна віднести:

 1. Вбудовану систему обліку вантажів та ведення складської логістики.
 2. Наявність модулів оптимізації розміщення та обліку товарів (WMS). 
 3. Підтримку роботи з мобільними терміналами збирання даних. 
 4. Інтеграцію з суміжними ERP, СЕД, СРМ-системами. 
 5. Масштабованість під будь-яку кількість складів та номенклатуру товарів.

Також до плюсів варто віднести й хмарне виконання. Ви зможете контролювати роботу декількох складів у будь-який момент — для цього знадобиться лише зв’язок та ноутбук чи смартфон.

Загальні висновки

Ефективний контроль та оптимізація взаємодії декількох складів є запорукою успішного управління ланцюжками постачання для будь-якої компанії. Використання сучасних програмних рішень класу USAP.ONLINE дозволяє створити централізовану систему управління всією багатооб’єктною складською інфраструктурою. Це забезпечує безперебійність, прозорість та повну узгодженість усіх логістичних операцій.

Регулярна оптимізація процесів на основі постійного моніторингу, використання аналітики Big Data та застосування передових практик управління дозволяє своєчасно виявляти проблемні зони та підвищувати загальну ефективність ланцюгів постачання. У результаті підприємства досягають скорочення витрат, збільшення продуктивності праці, навіть підвищують рівень клієнтського обслуговування та лояльність покупців.

В умовах жорсткої конкуренції та підвищення вимог до логістичних операцій саме комплексне управління взаємодією всіх ланок складської інфраструктури на базі сучасних ІТ-рішень стає запорукою довгострокового успіху бізнесу.