Умови використання

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) 

     ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(редакція від 27.06.2021, розміщено на сайті об 14:00)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю “ЮСАП СІСТЕМ” юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код  – 44303577 (надалі – “Виконавець”), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (надалі – “Договір”) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641, Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає замовником за Договором (надалі – “Користувач”) та зобов’язується виконувати умови цього  Договору, додатків та додаткових угод до нього, які є його невід’ємними частинами Акцепт Оферти Користувачем, виконаний відповідно до п. 2.2. Оферти, створює Договір на умовах Оферти. Виконавець та Користувач у подальшому іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”.

1.3. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням:https://usap.online/terms-of-service та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (у тому числі у ціну та опис тарифів, ціну чи опис додаткових послуг) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти,  такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п. 1.3. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщені. Виконавець може додатково повідомити Користувачів про такі зміни.

1.5. У цій, Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.5.13. Сервіс / Сервіс USAP.ONLNE  , являє собою сукупність послуг, що надаються Виконавцем Користувачам на сайті сервісу відповідно до умов цієї Оферти, повний перелік послуг, розміщений за посиланням: Перелік послуг, та їх вартість

1.5.1. Адміністрація Сервісу – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮСАП СІСТЕМ” та/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Сервісом та надання послуг Замовникам-Користувачам Сервісу USAP.ONLINE;

1.5.2. Основний Баланс – віртуальний рахунок Користувача, інформація про стан якого, в тому числі сума перерахованих коштів Користувачем в якості Гарантійного платежу, яка може бути використана для здійснення оплати за користування Сервісом USAP.ONLINE,  відображена в особистому кабінеті Користувача на сторінці “налаштування та розрахунки”, основний баланс відображається в валюті Долар США, поповнення основного балансу відбувається шляхом сплати рахунка в національній валюті України Гривня, Розмір платежу для поповнення рахунка розраховується на момент формування рахунка для сплати, рахунок є дійсним на протязі 3х календарних днів. Відображення у валюті Долар США використовується виключно для зручності розрахунку гарантованого періоду користування доступом до сервісу, та ніяким чином не може бути пов’язане з операціями розрахунку, що проводяться в іноземній валюті ;

1.5.2. Баланс Додаткових Послуг– віртуальний рахунок Користувача, інформація про стан якого, в тому числі сума перерахованих коштів Користувачем в якості Гарантійного платежу, яка може бути використана для здійснення оплати за користування додатковими послугами Сервісу USAP.ONLINE,  відображена в особистому кабінеті Користувача на сторінці “налаштування та розрахунки”; Баланс додаткових послуг відображається у вигляді зарахованих коштів в національній валюті України Гривня, та використовується по факту користування додатковими послугами.

1.5.3. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮСАП СІСТЕМ”, ідентифікаційний код 44303577, Номер запису про взяття на облік: 070121142907, місцезнаходження: УКРАЇНА, 88000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, М.УЖГОРОД, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МОЖАЙСЬКОГО, БУД. 16-А, КВ.24;

1.5.4. Гарантійний платіж – грошова сума, яка перераховуються Користувачами на банківський рахунок Виконавця та відображається на балансі Користувача та є, погодженим Сторонами, (Виконавцем та Замовником) згідно з ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов’язань Користувачів перед Виконавцем щодо оплати за використання Сервісу USAP.ONLINE, чи використання додаткових послуг Сервісу.

1.5.5. Додаткові послуги – Послуга “SMS/E-MAIL підтвердження входу”, Послуга  “Тимчасовий безліміт”, Послуга “Пошук товару штрихкодом по базі партнерів”, послуга “Додаткова потужність”.

1.5.6. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що прийняла умови цієї Оферти  та користується послугами Виконавця.

1.5.7. Компанія Користувача – це сукупність даних про объект господарювання Користувача, які можуть бути обробленні алгоритмами функціоналу Сервісу, в цілях надання Користувачу, та/або уповноважених ним особам додаткової інформації, що побудована на підставі наданих Користувачем даних.   

1.5.8. Обліковий запис компанії – електронний кабінет Користувача (аккаунт), який має унікальний ID-номер, та особисте місце зберігання, у функціональній системі cайту Сервіса, за допомогою якого Користувач та/або Уповноважені ним особи здійснюють поповнення та редагування переданих в обробку даних компанії користувача; 

1.5.9. Фінансові контакти користувача – Номера мобільного телефона, та/або адреси електронних поштових скриньок, які вказані в довіднику “фінансові контакти” (доступно на вкладинці “меню”) в кабінеті Компанії користувача. Право внесення/вилучення контактів до цього списку має виключно користувач, вилучення контакту із списку може бути виконане Виконавцем на підставі звернення Користувача до Виконавця.

1.5.10. Уповноважена користувачем особа – будь-яка дієздатна фізична особа, якій Користувач надає право використовувати функціонал Сервісу для обробки даних Компанії Користувача. Право надається виключно користувачем, шляхом створення додаткового логіну для підключення до Сервісу, встановлення пароля доступу , та налаштування прав доступу до даних Компанії Користувача. Відключення доступу уповноваженої особи відбувається шляхом зміни налаштувань вказаного Облікового запису силами Користувача, чи за його зверненням через фінансові контакти, на офіційні контакти Виконавця.

1.5.11. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за допомогою таких відомостей;

1.5.12. Сайт Сервісу – https://my.usap.online – інтернет-сайт, який є комунікаційною платформою для здійснення обробки Даних Компанії Користувача, адміністрування якого здійснюється Виконавцем; 

1.5.13. Інформаційний сайт Сервісу – https://usap.online – інтернет-сайт, який є платформою для публікації загально доступної інформації про можливості Сервісу USAP.ONLNE, а також для забезпечення доступу до опису понять та рекомендацій щодо використання функціоналу Сервісу Користувачем, адміністрування платформи здійснюється Виконавцем;

1.5.14. Реєстрація – прийняття (акцепт) Користувачем Оферти на укладення Договору, процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм сайту Сервіса надає Виконавцю необхідну інформацію для використання Сервісу USAP.ONLINE. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на інформаційному сайті інструкцій;

1.5.15 Кваліфікований електронний підпис (надалі КЕП)
Удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.
Якщо організації ведуть електронний документообіг, підписуючи документи КЕП, їх юридична сила визнається автоматично відповідно до закону №2155-VIII.

У випадку відсутності однозначного тлумачення термінів в цій Оферті, Сторони будуть керуватися, тлумаченням термінів, які використовуються на Сайті сервісу чи описані на Інформаційному сайті Сервісу, а також чинним законодавством України.

1.6. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання сайту Сервіса для розміщення та обробки даних Користувача в електронному вигляді, з метою забезпечення оперативного функціонування бізнес процесів Користувача, а також з метою аналізу накопичених даних та відображення отриманих механізмами аналізу результатів Користувачу чи уповноваженим ним особам у вигляді електронних таблиць, графіків, чи зображень.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ 

2.1. Предметом Оферти є надання Виконавцем доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді  онлайн-сервиса USAP.ONLNE, розміщеного на Сайті Виконавця https://my.usap.online, який забезпечує зберігання та обробку даних Користувача, з метою ведення складського,та фінансового обліку діяльності Компанії Користувача, а також  надання Додаткових послуг у вигляді результатів аналізу накопичених даних. Перелік доступних додаткових послуг, видів доступу до Сервісу USAP.ONLINE, що надаються Виконавцем, а також їх ціна та умови надання вказуються на Сайті https://usap.online/cost

2.2. Акцептом (моментом повного підтвердження та безумовного прийняття)  умов Оферти є момент здійснення будь-якої взаємодії Користувача на Сайті сервісу (в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті, перерахунок Гарантійного платежу та/або фактичне використання Сервісу USAP.ONLNE, чи його додаткових послуг). 

Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє та беззастережно приймає умови цієї Оферти в повному обсязі без застережень та обмежень чи винятків.

Місцем укладення  Договору Сторони визначають місцезнаходження Виконавця.

2.3. Крім умов цієї Оферти, порядок та умови надання Виконавцем користування Сервісом USAP.ONLNE визначаються Політикою конфіденційності (https://usap.online/privacy-policy). Користувач, погоджуючись з умовами Оферти, автоматично погоджується та зобов’язується виконувати та дотримуватися положень Політики конфіденційності та Правил, вимог що до користування сервісом usap.online. 

2.4. Користувач самостійно здійснює вибір тарифу за користування Сервісом, а також самостійно визначає перелік додаткових послуг якими має намір користуватися. 

2.5. Виконавець має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини послуг передбачених Сервісом.

2.6. Якщо Користувач не згодний з умовами Оферти, він не має права акцептувати Договір та, не вправі користуватися послугами, які надає Виконавець. 

3. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛУ СЕРВІСА

3.1. Користувач самостійно налаштовує обліковий запис своєї компанії, після здійснення реєстрації та внесення Гарантійного платежу на умовах розділу  4 цієї Оферти.

3.2. Для здійснення реєстрації Користувач, заповнює форму із зазначенням дійсної електронної адреси чи дійсного номера телефону, обирає бажану назву компанії, на відправляє запит на реєстрацію нового облікового запису. Після відправки запиту система превірить можливість реєстрації нової компанії, та сформує рахунок на сплату гарантійного платежу за користування сервісом в розмірі вартості одного календарного місяця. Посилання на сплату сформованого рахунка видобразиться на екрані пристрою комунікації користувача, та буде відправлено листом на електронну адресу, чи за допомогою SMS повідомлення на номер телефона, що вказані Користувачем в формі реєстрації.

3.3. Після сплати рахунка користувачу буде відправлено повідомлення що містить посилання на сторінку перевірки статуса реєстрації облікового запису компанії. В разі підтримки пристроєм користувача функцій переадресації – користувач буде автоматично перенаправлений на сторінку перевірки статусу реєстрації.

3.4. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі логіна і пароля), а також за всі дії, здійснені з його Облікового запису.

3.5. Користувач має право передавати, продавати, передавати в користування свої логін і пароль з метою доступу до Сервісу USAP.ONLINE. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

3.6. Користувач не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису та/або паролю. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов’язань.

3.7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, а також якщо у Користувача є причини підозрювати, що його електронну адресу і пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця та змінити дані для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.8. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з  отриманням інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. 

3.9. Виконавець не несе відповідальності за зміст наповнення облікового запису компанії користувачів, та не несе відповідальності за збитки понесені від використання можливостей зміни функціоналу сервіса адміністраторами компанії користувача (самостійно змінені шаблони друкованих форм, підключення програмного кода для зміни бізнес логіки обробки даних компанії, на інші можливості зміни поведінки платформи сервіса).

3.10. Користувач зобов’язаний підтримувати довідник “фінансові контакти” в актуальному стані, зокрема вчасно видаляти контакти довірених особ. яким користувач тимчасово надавав право звернення до адміністрації сервіса від його імені.

3.12. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право тимчасової зупинки надання послуг сервісу, в разі якщо така зупинка потрібна для обслуговування програмної чи апаратноої частини платформи сервісу.

3.13. Без згоди Адміністрації сервісу, у тексту дозвола,вираженого у електронному вигляді, та підписаного за допомогою КЕП Виконавця, Користувачеві заборонено :

3.13.1. Використовувати функціонал сервісу для забезпечення функціонування сторонніх сервісів/веб ресурсів;

3.13.2. Автоматизувати обробку компанії кристувача, за допомогою стронніх програмних продуктів чи програмно-апаратних пристроїв;

3.14. Адміністрація Сайту має право:

Відмовити в реєстрації нового облікового запису, без пояснення причин;

Обмежувати об`єм виділених ресурсів дя роботи облікового запису користувача, якщо це обмеження не суперечить умовам явно вказаним в тарифному плані облікового запису користувача. В якості виділених ресурсів мається на увазі використання процесорного часу, виділення місця на засобах постійного зберігання, виділення місця в оперативній памяті сервера, кількість запитів від пристрою користувача до функціоналу сервіса за одиницю часу;

Змінювати місце фізичного зберігання даних облікового запису користувача.

Тимчасово чи на постійній основі відключити доступ до облікового запису користувача з певних діапазонів мережі інтернет, в разі виявлення порушень умов використання сервіса, що в казані у відповідному розділі даного договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Користувач, здійснивши процедуру подачі заявки на реєстрацію, отримує посилання для сплати Гарантійного платежу в розмірі, що достатній для оплати користування Сервісом за мінімальним тарифом. Отримувачем платежу може бути лише Виконавець. Після отримання посилання на сформований Виконавцем рахунок, користувач буде перенаправлений на сервіс платіжної системи фінансового партнера, з метою забезпечення можливості перерахунку коштів. Після зарахування коштів на банківський рахунок, Користувач буде повідомлений, вибраним при реєстрації каналом комунікації, про зарахування коштів, та про початок створення середовища функціонування облікового запису компанії користувача. Після завершення розгортання вказаного середовища, Користувачу буде направлено повідомлення з посиланням на форму введення облікових даних (логіну та пароля) до облікового запису компанії користувача.

4.2 Всі наступні Гарантійні платежі, що потрібні для виконання умов даного договору, та/або його додатків, відбуваються за наданням Користувачу сформованого сервісом, на користь Виконавця, рахунку, та його сплатою через платіжну систему фінансового партнера Виконавця, перелік яких обирає виключено Виконавець, чи перерахунком коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Час зарахування коштів до балансу Користувача може відрізнятися в залежності від обраного Користувачем способу перерахунку коштів.

4.3. Окрім сформованого системою рахунку, Користувач має змогу поповнити Основний баланс, чи Баланс додаткових послуг, самостійно сформувавши рахунок на поповнення потрібного балансу, та самостійно вказавши бажану суму поповнення.

4.4. Повернення помилково перерахованих коштів відбувається згідно чинного законодавства України.

Розмір оплати, опис тарифів, а також перелік і вартість додаткових послуг Сервісу розміщена за посиланням: https://usap.online/cost/ 

4.5. Списання вартості користування доступом до Сервісу USAP.ONLINE відбувається в автоматичному режимі, на початку першого дня місяця. Вартість користування списується з основного Балансу, в розмірі що відповідає вартості користування поточним, на момент списання, тарифом. Поточний тариф відображається на сторінці налаштувань облікового запису компанії Користувача, та може бути змінений на умовах що викладені в Правила зміни тарифного плану, та припинення співпраці.

4.6. У разі якщо на основному балансі користувача менше значення ніж потрібне для підключення обраного тарифа, система сформує інформаційне повідомлення на обраний Користувачем канал комунікації, та переведе обліковий запис у режим протермінованої сплати на строк вказаний в описі обраного тарифа.

4.7. У разі якщо до Основного балансу не внесено передбачену тарифом вартість, та закінченням строку режиму протермінованої сплати, обліковий запис компанії користувача буде переведено в режим тільки читання, з обмеженнями інтенсивності читання, що відповідають базовому тарифу. Перехід в режим звичайної роботи може відбутися лише за погашення заборгованості за місяць в якому виникло протермінування, та кожного наступного за базовим тарифом, що наведенні на відповідній сторінці інформаційного сайту Сервісу.

4.8. Виконавець має право припинити надання доступу до облікового запису компанії користувача після 1 (одного) повного місяця протермінування платежів. При повному припиненні доступу база компанії користувача буде заархівована для довгострокового зберігання, та вилучена із функціональної системи Сайту. Повернення в робочий режим, чи вивантаження інформації з архіву може відбутися лише за складенням додаткової угоди між користувачем та Виконавцем, і лише при згоді Виконавця.

4.9. Користувач  замовляє Додаткові послуги шляхом зміни дозволу використовувати ту чи іншу послугу на сторінці налаштувань облікового запису компанії. Така дія (активація) є акцептом (згодою) Користувача на отримання послуги Виконавця та згодою на зміну призначення Гарантійного платежу для оплати вибраної Користувачем послуги Виконавця. Після чого Виконавець списує відповідну суму вартості  такої послуги з балансу додаткових послуг Користувача. 

4.4. У разі, якщо на балансі додаткових послуг Користувача не достатньо коштів для використання підключених додаткових послуг, надання таких послуг припиняється, до моменту поповнення балансу додаткових послуг. 

4.5. Звітним періодом складання первинних документів у відповідності наданих послуг є один календарний місяць. Виконавець направляє Користувачу первинні документи (акти наданих послуг) за умови наявності повної ідентифікаційної інформації Користувача для складання та надання таких первинних документів . У разі, якщо ідентифікаційні дані відсутні або надані  не в повному обсязі, для подальшого отримання Акту надання послуг, Користувачу необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати закінчення звітного періоду направити свої ідентифікаційні дані. Послуги вважаються наданими належним чином та прийняті Користувачем, а стан взаєморозрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Користувачем у разі, якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів після завершення звітного періоду, Користувач не надіслав Виконавцю мотивоване письмове заперечення, щодо якості чи обсягу наданих послуг.

4.6. Користувач має право повернути залишок суми невикористаного Гарантійного платежу,  який обліковується на основному балансі в Особистому кабінеті Користувача, за умови направлення відповідного запиту Виконавцю, шляхом передачі останнього в письмовому вигляді, чи за допомогою електронного листа з адреси, що вказана як один із каналів комунікації безпосередньо користувачем. Звернення має бути підписане Користувачем (мати накладений підпис КЕП в разі передачі звернення в єлектронному вигляді). Звернення обовязково має включати реквізити для перерахунку коштів, індивідуальний податковий номер кристувача (фотокопію значущих стрінок паспорта громадянина Укаїни, в разі відмови отримання індивідуального податкового номера). Залишок суми невикористаного Гарантійного платежу, буде перерахований Виконавцем на вказані в запиті реквізити Користувача протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Виконавцем такого запиту, Сума залишкових коштів розраховується із фактично не використаних коштів у валюті Гривня, та не може бути проіндексована з жодних причин. Не підлягає відшкодуванню частина коштів, яка була зарахована на баланс користувача як результат використання промокода, чи ваучера. 

4.7. Користувач має право повернути залишок суми невикористаного Гарантійного платежу,  який обліковується на балансі додаткових коштів в Особистому кабінеті Користувача, за умови направлення відповідного запиту Виконавцю, шляхом передачі останнього в письмовому вигляді, чи за допомогою електронного листа з адреси, що вказана як один із каналів комунікації безпосередньо користувачем. Звернення обовязково має включати реквізити для перерахунку коштів, фотокопію паспортних даних, та фотокопію індивідуального податкового номера кристувача. Залишок суми невикористаного Гарантійного платежу, буде перерахований Виконавцем на вказані в запиті реквізити Користувача протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Виконавцем такого запиту. Не підлягає відшкодуванню частина коштів, яка була зарахована на баланс користувача як результат використання промокода, чи ваучера

4.8. Користувач має право перевести кошти із баланса додаткових послуг на основний баланс, для чого може скористатися функціоналом налаштувать облікового запису компанії.

5. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

5.1. Збір інформації здійснюється шляхом  використання програмних засобів Сайту щодо зазначених  Користувачем відповідних даних, необхідних для забезпечення функціонування облікового запису компанії. 

5.2. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем в цілях, пов’язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з’єднання Користувачем).

5.3. Виконавець зберігає дані сеансів доступу до системи Користувача , та уповноважених ним осіб, з метою забезпечення безпеки зберігання даних компанії користувача, та для відображення Користувачу інформації що до активності його логіну, та облікових записів кожної уповноваженої ним особи, під час користування обліковим записом компанії.

5.4. Користувач здійснює доступ до Сервісу USAP.ONLINE протягом часових проміжків безперервного використання – сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм назви компанії, логіну і пароля, по крайній мірі, один раз протягом сесії.

5.5. Деактивація функції збереження даних історії доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання Сервісу USAP.ONLNE.

5.7. Виконавець не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

5.9. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даного Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація агрегована в обліковому записі користувача не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
 • інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
 • особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Виконавця або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону
 • інформацію, яка іншим чином порушує діюче законодавство.  

6. ПРАВА ТА ОБОВ ‘ЯЗКИ СТОРІН

6.1.  Всі об’єкти інтелектуальної власності, доступні за допомогою та/або через Сервіси USAP.ONLINE, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об’єктами виключних прав інтелектуальної власності Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів cервісу USAP.ONLINE можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим Сервісом USAP.ONLINE. Ніякі елементи змісту сервісів, що надаються за допомогою Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно, відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3.Для забезпечення можливості системи обробки даних, Користувач надає Виконавцю безстрокове, безвідкличне, невиключне, право використання, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень та фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю на безоплатній та безстроковій основі. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщуваної  в системі інформації.

6.4. Скориставшись Сервісом USAP.ONLINE, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним даних, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

6.5.Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання Сервісу USAP.ONLINE і Сайту, зокрема, максимальний розмір бази даних, та період зберігання даних Користувача на безоплатній основі. Виконавець має право у будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісу USAP.ONLINE і Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення. 

6.6.Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Оферти. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений Адміністрацією сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту та/або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент за умови порушення Користувачем умов цієї Оферти, видалити або відключити Обліковий запис Користувача, а також видалити всі дані , що були розміщені Користувачем в інформаційному просторі сервісу, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення .

6.7.Виконавець має право передати свої права на Сайт правонаступнику. Передача та повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.8.Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту шляхом надсилання електронного листа на адресу support@usap.online. Скарги будуть розглянуті Адміністрацією Сайту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх надходження або з моменту отримання повної необхідної  інформації за змістом скарги для її розгляду.

6.9. Виконавець вправі направляти запити Користувачу з метою  підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, в тому числі з метою отримання підтверджуючих документів (зокрема – копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не дозволяють ідентифікувати Користувача як власника Облікового Запису, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання Сервісу USAP.ONLINE з попередніми повідомленням Користувача.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Реєстрацією на Сайті, Користувач підтверджує та надає свою згоду на обробку персональних даних, збір, зберігання, використання та розголошення своїх персональних даних у відповідності до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

8. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE

8.1. Файл cookie – це програмний файл, що містить у собі строку символів та направляється на комп’ютер Користувача, який відвідує ту чи іншу сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер Користувача.  Файли cookie здатні зберігати налаштування Користувача та іншу інформацію.

8.2. Технологія, яка використовується на Сайті, направляє дані на пристрій користувача: один чи декілька файлів cookie.

8.3. Виконавець використовує cookie для спрощеного доступу Користувачів до сервісу USAP.ONLINE та Сайту, а також для обробки статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Користувача з сервісом та , для отримання інформації, пов’язаної з проведенням маркетингових заходів. Така інформація надається в агрегованій формі і не містить персональні дані.

8.4. Дані можуть передаватися третім особам:

8.4.1. Системам, які здійснюють збір статистики відвідувань: Google Analytics –https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/, Gemius –http://gemius.com.ua/ua/ru_privacy_policy.

8.4.2. Соціальним мережам, плагіни яких розміщені за посилання на Сайті (наприклад: Facebook и прочие).

8.5. Представники  Виконавця або треті особи з якими співпрацює Виконавець, можуть мати доступ до файлів cookie.

8.6. Виконавець, відповідно до чинного законодавства може надавати інформацію,  третім особам для захисту законних прав та інтересів.

8.7. Користувач може відмовитись  від збору вищезазначеної інформації, шляхом:

8.7.1. В налаштуваннях браузера встановити  “Я не приймаю cookie”.

8.7.2. В налаштуваннях браузера встановити “Видаляти cookie”.

 9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ 

9.1. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом чи Сервісом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування Сервісами і ін.) означає безумовну згоду Користувача з тим що він використовує Сайт та  Сервіс USAP.ONLINE на власний ризик і «як є», оцінює усі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті даних, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст розміщеної користувачем інформації , та будь-які збитки, які є результатом використання розміщених на Сервісі даних.

9.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або стороною такої угоди. Сайт є комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати, та обробляти інформацію, що повязана з їх діяльністю в сфері торгівлі та надання послуг.

9.3. Виконавець не здійснює перевірку достовірності інформації, яка розміщується Користувачами. Виконавець не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути у зв’язку з укладеними угодами або в разі неналежної її виконання Сторонами.

9.4. У разі виникнення претензій між Користувачами чи/або уповноваженими Коруставачами особобами, в результаті використання Сервісів Сайту, Користувачі погоджуються врегулювати такі можливі претензії самостійно, без залучення Виконавця. Крім цього, Виконавець звільняється від відповідальності від всіх вимог, зобов’язань, компенсацій збитків, інших витрат, які можуть виникнути у зв’язку з врегулюванням претензій між Користувачами. 

10. ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

10.1. Користувач має право в будь-який час видалити свою реєстрацію (свій обліковий запис) в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Виконавця. Для Користувач може скористатися функціоналом вкладинки “Налаштування та розрахунки”

10.2. Продовження використання Сайту зареєстрованим Користувачем після публікації цієї редакції Оферти за посиланням: https://usap.online/terms-of-service означає згоду такого Користувача на заміну Виконавця  в зобов’язанні про надання послуг (ст. 520 ЦК України) та є акцептом цієї Оферти.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Системні повідомлення Сайту, направляються на електронну адресу чи у вигляді SMS повідомлення на номер телефону, які Користувач вказав під час реєстрації на Сайті, чи в налаштуваннях персонального кабінету. У випадку не бажання отримувати такі повідомлення від Сайту, Користувачі можуть відмовитися від такої розсилки, скориставшись функціоналом персонального кабінету, а саме видаливши контактні дані з довідника “Фінансові контакти”

11.2. Інформаційні повідомлення, які адресовані для широкого кола Користувачів, публікуються на сайті або пересилаються за електронними адресами Користувачів, які надали свою згоду  на отримання таких повідомлень.

11.3. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Договором, або, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством України.

11.4. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

11.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.