Правила зміни тарифного плану, та припинення співпраці

Правила переходу на тарифний план з більшою сумою Гарантійного платежу:
Перехід з тарифа LITE на тариф STANDART:
Якщо заявка формується в перід 1-15 числа поточного місяця то вартість переходу буде рівна 0.5 вартості тарифа STANDART, тариф вважається оплаченим до кінця календарного місяця.
Якщо заявка формується після 15го числа поточного місяця то вартість переходу складатиме 2грн (для сплати використовується баланс додаткових послуг, або буде сформовано рахунок, якщо коштів на балансі не вистачатиме).
Зміна тарифного плану відбувається відразу після зарахування коштів, або їх зняття з основного балансу (якщо на основному балансі було достатньо коштів).

Перехід з тарифа LITE чи STANDART на тариф PRIVAT:
– Якщо заявка формується в перід 1-7 числа поточного місяця то вартість переходу буде рівна 0.75 вартості тарифа PRIVAT, тариф вважається оплаченим до кінця календарного місяця.
– Якщо заявка формується в перід 8-15 числа поточного місяця то вартість переходу буде рівна 0.5 вартості тарифа PRIVAT, тариф вважається оплаченим до кінця календарного місяця.
– Якщо заявка формується в перід 15-23 числа поточного місяця то вартість переходу буде рівна 0.25 вартості тарифа PRIVAT, тариф вважається оплаченим до кінця календарного місяця.
– Якщо заявка формується в перід після 23 числа поточного місяця то вартість переходу буде рівна 0.1 вартості тарифа PRIVAT, тариф вважається оплаченим до кінця календарного місяця.

Зняття обмежень на користування сервісом відбувається відразу після зарахування коштів, або їх зняття з основного балансу (якщо на основному балансі було достатньо коштів). Повна зміна тарифного плану відбувається на протязі 2х робочих днів, після зарахування коштів, або їх зняття з основного балансу (якщо на основному балансі було достатньо коштів). Час для повного переходу повязаний з часом розгортання індивідуального сервера на строні провайдера послуг хостінгу, та з часом – що потрібен на фізичний перенос даних компанії на індивідуальний сервер. На безпосередній час переносу Ваша база буде переведена в режим тільки читання, для запобігання зміни даних під час зміни сервера. Всі часові рамки будуть оговорені з Вами, як тільки буде завершено інсталяцію серверної частини.

Правила переходу на тарифний план з меншою сумою Гарантійного платежу:
Перехід з тарифа PRIVAT на тариф STANDART чи LITE:
Після формування заявки на зміну тарифа в сторону зменшення, на основний рахунок буде повернуто суму коштів, яка розраховується пропорційно кількості днів в місяці, та кількості наступних за датою заявки днів. з Вивільнених коштів буде зняту суму, що відповідає вартості вибраного тарифу. Так наприклад, якщо в місяці 30 днів, і відмова від тарифа відбувається 15-го числа, то повернуто буде половину вартості PRIVAT, і з повернутих коштів буде знято вартість тарифу, який обрано для переходу.
В разі, якщо під час користування тарифом PRIVAT було знято стандартні обмеження із довідників, і відсутня можливість відміни функціоналу зміни обмежень, то тарифом на зменшення може бути лише тариф STANDART.

Відмова від користування сервісом (припинення співпраці):
1 – Для Тарифа PRIVAT відбувається розрахунок використаних коштів, залишок повертається на основний баланс.
2 – Для тарифів STANDART та LITE повернення коштів за поточний відбувається тільки в разі оформлення відмови до 10-го числа місяця в якому подається заява на припинення співпраці, в разі подачі заяви після 10-го числа поточного місяця, використані з основного балансу кошти не підлягають поверненню.
3 – Всі кошти з основного балансу, перераховуються в національну валюту України “гривня”, за курсом, що використовувався в останніх операцій поповнення балансу. Не відшкодовуються поповнення, що були зроблені за допомогою промокодів, ваучерів, інших механізмів проведення акцій. Після розрахунку залишку коштів основного балансу, кошти буде переведено на баланс додаткових послуг.
4 – Кошти які залишилися на балансі додаткових послуг підлягають поверненню користувачу. Кошти можуть бути повернуті тільки в безготівковій формі.
Для повернення потрібно надати заяву на повернення, в паперовому або електронному вигляді.
Заява має містити назву компанії як вона зареєстрована в сервісі, ідентифікаційні дані заявника (ПІБ, серія/номер паспорта, ідентифікаційний код), реквізити для перерахунку коштів.
Заява в електронному вигляді має бути підписана за допомогою КЕП, до заяви в паперовому вигляді мають бути додані фотокопії паспорта та ідентифікаційного кода заявника. Кошти буде поверненно на протязі 10 робочих днів починаючи з першого робочого дня після створення заяви на повернення.
5 – Користувач має право залишити обліковий запис компанії в режимі “тільки читання”, до кінця календарного місяця.
6 – Користувач має право отримати копію всіх даних своєї інформаційної бази в єлектронному вигляді. Вивантаження даних буде проведено на протязі 5-15 днів з дня припинення дії облікового запису Користувача, та проводиться у форматі JSON, за схемою що відповідає поточному протоколу API сервісу.
Користувач зобов’язується висловити потребу про вивантаження даних у вигляді переписки на електронну адресу support@usap.online, чи за допомогою дзвінка на телефони компанії, Це звернення має бути зроблене з контактів Користувача, що вказані як його особисті в довіднику “Фінансові контакти” (контакти з кодами owner1,owner2,owner3).