Контроль заборгованості постачальникам

В торгівлі та сфері послуг ми взаємодіємо з великою кількістю інших учасників ринку, і особливе місце тут займають постачальники матеріалів, товарів та послуг, які потрібні для досягнення потсавлених цілей. В ідеальному світі мабуть можуть бути відносини де взаємодія починається і закінчується відразу при передачі товарів чи надання послуг, але в реальному житті так чи інакше виникають відкладені зобовязання з тої чи іншої сторони, заборгованість що виникає перед постачальниками називається “кредиторська заборгованість”. Для підтримки оптимального клімату у відносинах з постачальниками потрібно вчасно реагувати на аспекти що можуть призвести до порушення домовленостей та розірвання контракту про співпрацю.

Вчасне інформування про стан розрахунків

Наша платформа дозволяє якісно та швидко організувати процес контролю заборгованості перед постачальником, та відслідковування всі етапи виконання домовленостей. З нами ви можете уникати блокування відвантажень товарів, та “втрати” виплачених авансів.

Ведення обліку боргів у валюті

Можливість обліку заборгованості в різних валютах надає можливість бачити актуальну заборгованість по домовленостям з постачальником в онлайн режимі. А також дозволяє оперативно реагувати на зміни курсу валют.

Контроль лімітів по кожній домовленості

Ви можете встановити строк відтермінування платежів за товар та послуги окремо для кожного постачальника, або встановити граничний ліміт заборгованості. Введення таких налаштувань надає вам можливість планувати оплати, та запобігти блокуванню відвантажень зі сторони постачальника.

Можливість вести облік різних домовленостей за одним постачальником

Декілька контрактів з постачальником надають можливість відслідковувати різні значення відтермінувань та ліміту заборгованості для кожної домовленості окремо. Яскравим прикладом є приклад коли постачальник надає короткий строк відтермінування, але може надавати товари “під реалізацію”, на закупівлю яких не мають розповсюджуватись основні правила лімітів.

Платіжний календар

Платіжний календар дає можливість оперативно оцінити потребу в коштах на найближчий період. Завдяки автоматизованій системі контролю погашення заборгованості за документами закупки ви отримуєте чітку картину, за які закупівлі ще потрібно розрахуватися, і в які терміни. Користування платіжним календарем надає вам змогу оперативно та якісно розподілити доступний бюджет для погашення заборгованостей, та уникнути блокування відвантажень постачальником.

Зручні інструменти для аналізу

Аналіз об’ємів закупівель в розрізі постачальників надає змогу виділити пріорітетні контракти з основної маси постачальників, що в свою чергу надасть вам розуміння яку позицію приймати в перемовинах з постачальником про ціни чи відтермінування.