Що таке автоматизація бізнесу?

Під автоматизацією часто розуміють саме встановлення якогось програмного забезпечення, та навчання порсоналу використовувати останне. Але це не так. Автоматизація це в першу чергу затвердження алгоритмів які повністю описують процесс діяльності Вашого підприємства. Сюди обовязково входять правила оформлення первісної документації, правила передачі вказівок від керівництва до співробітника, правила взаємодії між співробітниками, правила взаємодії з клієнтом.

Якщо на прикладах, то в самому простому вигляді для торгівлі це виглядає настпним чином:
1 – Співробітникам видається інструмент для фіксування їх дій, наприкад зошит.
2 – При придбанні товарів співробітник має записати від кого, що куплено, та поставити відмітку про оплату, якщо така була.
3 – Після придбання товарів співробітник має навпроти кожної позиції в робочому прайсі додати запис про збільшення залишка.
4 – при продажі співробітник має відмічати в робочому прайсі кількість на яку зменшується залишок, а в залишках грошей збільшити останні на суму отриману за товар від клієнта. У випадку відвантаження в борг, треба збільшувати борг клієнта, замість залишку грошей в касі.
5 – В кінці дня співробітник має передати виручку, та підвестии підсумки по залишкам товарів і грошей.

Навіть така проста схема включає 5 кроків, виглядвє складною для реалізації (наприклад коли в магазині черга із клієнтів, і хоч один торговий агент), і взагалі не покриває всіх потреб звичайного ларька :). На фоні такої картини всі починають задумовуватися про початок роботи з компьютером.

На фоні навіть такого простого приклада виникає розуміння того, що в саму першу чергу потрібно зрозуміти що потрібно фіксувати під час роботи бізнеса, які результати мають бути розраховані, які дані потрібно вводити в систему обліку щоб отримати цільну картину, і саме головне – які питання Вам потрібно вирішити за допомогою “автоматизації”.