Документ “Встановлення цін”

Документ “Встановлення цін” дозволяє присвоїти ціни товарам із каталогу/прайсу (мал.Каталог).

(мал.Каталог)

«Встановлення цін» рекомендуємо робити в обов’язковому порядку після кожного створення прихідної накладної. Це надасть Вам можливість контролю та моніторингу односторонньої зміни цін Постачальником на підприємстві.

Для того щоб встановити ціни на товар потрібно перейти в  “Меню”, та вибрати пункт “Встановлення цін” (мал.Меню). Перед Вами відкриється вікно в якому відображається список документів “встановлення цін” (мал.списко документів “встановлення цін”

(мал. меню)

(мал. список документів “встановлення цін”)

Додавання нового документа відбувається натисканням кнопки “Додати” , далі документ відкриється з заповненим значенням розрахункової та базової ціни.

Для редагування чи перегляду раніше створеного документа потрібно виділити його у списку та натиснути кнопку “Редагувати” , після чого відкриється форма документа “Встановлення цін”.

По замовчуванню у новому документі буде зазначено:

Базовий тип цін – “Закупка” та Розрахунковий тип цін – “Відпуск” (мал. тип цін)

(мал. тип цін)

тому якщо потрібно змінити відмінний від встановленого тип ціни, то потрібно вибрати розрахунковий тип цін, та значення типу цін, від якого будемо відштовхуватися у визначенні ціни. (якщо значення ціни ні до чого не прив’язане – то значення базової ціни можна не заповнювати та не змінювати).

Розглянемо приклад оптової ціни.

З випадного списку в полі “Базовий тип цін” – обираємо “Відпуск”, а в полі “Розрахунковий тип цін” – обираємо “Опт”.

Далі в табличній частиній документа заповнюємо позиції товарів в яких необхідно встановити ціни, користуючись полем пошуку, сканером або заповнивши таблицю товарами певної групи, для цього є кнопка “Заповнити по групі товарів” (мал.заповнення документа “встановлення цін”).

(мал.заповнення докуента “встановлення цін”)

До прикладу, якщо потрібно задати значення ціни “опт” як мінус  5% від ціни “Відпускна”- то для цього натискаємо кнопку “Зміна націнки” в надменю,  прописуємо значення -5, далі натискаємо кнопку “зберегти”  (мал.зміна націнки).

(мал.зміна націнки)

То ж результат Вашої попередньої дії буде такий: при базовій ціні в 120 грн,  мінус -5% націнки, = оптова ціна дорівнюватиме 114 грн вашої позиції товару в таблиці.

Дані в стовпці «ціна» таблиці можна змінювати вручну або комплексно за допомогою кнопок розміщених над таблицею з товарами. В залежності від редагування, буде наглядно продемонстровано як змінюватиметься націнка в більший чи в менший бік.

При зниженні ціни – її значення буде підсвічуватись червоним кольоромякщо збільшити ціну відносно попереднього значення , то вона буде підсвічуватись синім кольором (мал.зміна ціни)

(мал.зміна ціни)

Наступного разу як буде проводитись “Встановлення цін, система буде брати за основу:  нову “базову ціну”,  “стару націнку”,  виводити ціну та показувати, що відбулося. 

Для маніпуляцій позицій комплексно використовуємо кнопки що розміщені над таблицею товарів:

  1. Кнопка “Зміна валюти– цією кнопкою можна перевести весь документ у валюту (наприклад в долари, попередньо потрібно буде зазначивши курс валют) або просто змінити позначку валюти на знак в таблиці, це нам дасть змогу зрозуміти, що дана група товарів в таблиці  у валюті;
  2. Кнопка Зміна націнки – для встановлення будь якої конкретної націнки (наприклад 43,5%) система проставить її на весь документ і побачимо результат; 
  3. Кнопка “Очистити таблицю   – очищає документ від товару.
  4. Можна піднімати націнку кнопкою ” +/- %   – це часто використовується для переоцінки товарів;
  5. Кнопка “Встановити старі ціни, тобто залишити ціни як були, але ми будемо бачити, яка була націнка;
  6. Кнопка залишити “Встановити стару націнку – система відкриває параметр націнки по замовчуванню;

Редагування в документі стовпців таблиці “Базова і Стара ціна по замовчуванню система ненадає такої можливості, тобто будь хто з користувачів (підлеглих) не матиме змоги змінити ваші налаштування цін.

Інші стовпці таблиці з назвою такі як:

Ціна; Валюта; Коефіцієнт; Товар;  –  можна змінювати (коригувати показники)

Після коригування показників, потрібно документ зафіксувати, це можна зробити натиснувши кнопку  , яка розміщена в лівому верхньому куті документа . 

Після фіксації документу “Встановлення цін” у “Каталозі” будуть відображатись нові ціни на задані позиції.

По замовчуванню в системі, ціна за товар призначається на дату коли було створено документ “Встановлення цін”. 

Тобто, якщо ми створимо документ “Встановлення цін”, змінимо ціну чи націнку і поставимо дату наприклад станом на завтра через кнопку “Додатково” , то при настанні цієї дати каталог почне відображати нові ціни.

Таким чином можна буде планувати переоцінку товарів наприклад на через тиждень, на через місяць і в подальшому потрібно буде тільки замінити цінники на товарах в магазинах/торгових точках.

222

Переміщення товару, Прихід товару, Встановлення цін, Зарахування коштів, Списання коштів, Опис довідників, Опис документів, Опис звітів, Опис понять.