Акт звірки

Аналітичний звіт “акт звірки” дозволяє швидко отримати інформацію про стан розрахунків з конкретним контрагентом. В звіті відображається узагальнена інформація по кожному контракту контрагента, та детальна інформація по всім операціям за кожним контрактом окремо.

В звіті можна вибрати період для аналізу, та контрагента. в результатах відображається перелік документів які впливали на баланс розрахунків з контрагентом. Для документів що містять перелік товарів відображаються самі товари, їх кількість, та сума.

Для зручності аналізу сума за документом відноситься або до відвантаження або до оплати, після суми документа відображається результуюча сума заборгованасті.

Якщо документ відвантаження ще не оплачений, то справа від назви документа виводиться кількість днів, яка пройшла після події, що дозволяє швидко побачити як давно виникла заборгованість.

В разі використання системи лімітів для контракту, окрім загальної суми боргу, також відображається протермінована сума, та сума перевищення ліміту.

Звіт “Акт звірки”, Звіт “Борги”, Звіт продажу, Опис довідників, Опис документів, Опис звітів, Опис понять.