Контроль боргів покупців

Для кожного бізнесу який співпрацює з покупцями на умовах відтермінування оплати дуже важливо оперативно отримувати інформацію про розмір дебіторської заборгованості (стан заборгованості покупців. Навіть при не великій кількості покупців, які на постійній основі взаємодіють з вашою компанією, починають виникати домовленості які потребують формалізації в обліковій системі.

Фіксація всіх домовленостей дозволить в автоматизованому режимі отримувати інформацію про “якість” покупця, доволяє персоналу компанії швидко ділитися змінами в домовленостях, знімає потребу в підготовці данних для власника компанії, і, мабуть, саме важливе – це можливість спланувати процеси з врахуванням можливих надходжень коштів, чи відсутності таких.

Автоматизація контролю заборгованості

Платформа USAP.ONLINE дозволяє відповісти на всі запитання в розрізі блоку обліку боргів покупців, та надає широкий функціонал для налаштування та автоматизації всіх процесів що потрібні для якісного контролю заборгованостей вашій компанії.

Використання лімітів для покупців

Можливість налаштування лімітів заборгованості по сумі та терміну як для всієї компанії, так і для кожного покупця окремо.

Завдяки використанню контрактів з покупцем можливо розділяти різні домовленості з одним і тим самим покупцем на різні умови співпраці. Прикладом може бути відвантаження двох категорій товарів на різних умовах відтермінування, або встановлення окремих значень ліміту для наданих послуг та відвантажених товарів. Деталі…

Деталізація заборгованості

Автоматизований розрахунок документів які відносяться до заборгованості д

озволяє вам оперативно отримувати інформацію про клієнта, без виконання додаткових маніпуляцій. Система USAP.ONLINE постійно контролює якість рознесення оплат за документами відвантаження у фоновому режимі, тому у вас завжди буде коректна та якісна інформація навіть при великих змінах в документообороті “заднім числом”, що часто використовується для виправлення помилок, чи введення даних які потраплять в систему із значним запізненням. Деталі…

Класифікація боргів за часом заборгованості

Постійна, автоматизована, актуалізація переліку відвантажень, які формують заборгованість, надає можливість побудувати розподіл всіх боргів за часом заборгованості, ви можете самостійно налаштовувати які градації заборгованостей вам потрібні “30-60-90-(більше 90) днів”, чи просто дві категорії “до 5 днів та все що більше”. Деталі…

Широкі можливості аналізу

Аналітичні звіти аналізу заборгованості надають можливість розділити покупців на “хороших” та “ідеальних” використавши значення таких показників як “фактичний час погашення боргів” чи “відсоток заборгованості в періоді”.

Наша команда постійно розширяє алгоритми аналізу даних, та завжди готова втілити в реальність нові та раніше відсутні алгоритми, від вас потрібно тільки сформулювати концепцію, втілення беремо на себе. Більше про досупні звіти…