Контракт контрагента

Довітник контрактів контрагентів використовується як механізм відображення різних відносин з контрагентами, Саме контракт дає можливість визначити валюту заборгованості та її тип. Іншими словами ми не можна просто сказати “борг тов корма”, ми завжди маємо уточнювати це наш борг за товари (постачальнику), чи це борг клієна за відвантажений товар (покупця), в якій валюті вказана сума боргу. Саме для можливості визначати всі ці критерії і використовується список контрактів.

Контракти створюються автоматично, по мірі створення документів що впливають на взаєморозрахунки с контрагентами. Перелік вже створених контракітв можна переглянути в картці контрагента на відповідній вкладинці.

Серед основних реквізитів картки контракту є валюта в якій ведуться взаєморозрахунки, тип контракту, юридична особа (фірма), для контрактів з покупцем обовязковим є “тип відвантаження”.
Ви можете спростити для себе процес контролю заборгованості різних видів, встановивши значення лімітів заборгованості в кількості днів, та суми заборгованості. Заповнення цих значень надає системі змогу сповіщати менеджера про досягнення певних обмежень у взаєморохрахунках с контрагентом.

 • “Код” – унікальний номер, який призначається системою автоматично
 • “Котрагент” – контрагент, взаєморозрахунки з яким описує контракт
 • “Фірма” – “Юридична особа” від імені якої оформляються документи в системі
 • “Номер” – фактичнй номер договору, якщо такий є (використовується для друкованих форм)
 • “Дата підписання” – фактична дата складання договору, якщо такий є (використовується для друкованих форм)
 • “Дата припинення” – дата припинення відносин за цим договором, якщо такий є (використовується для друкованих форм)
 • “Валюта” – валюта, в якій нараховуються суми заборгованості
 • “Тип договору” – тип контракту, дозволяє розрізняти суми різних домовленостей
 • “Тип відвантаження” – тип відвантаження, використовується для деталей відносин з покупцями
 • “Найменування” – назва контракту, яка відображається в системі (за замовчуванням генерується автоматично з основних реквізитів контракту)
 • “Для друку” – текст який потрібно виводити на друковані форми, якщо поле залишити пустим, то буде використано значення полів номер та дати договору, якщо значенні номера та дати не заповнені – то буде використано значення із поля “Найменування”

Каса, чи рахунок в банку, Юридична особа підприємства, Класифікатор одиниць вимірювання, Статті рентабельності, Види номенклатури, Групи аналогів, Виробники, Валюта, Типи цін, Співробітник, Склад, Відділ, Контрагенти, Номенклатура, Контракт контрагента, Опис довідників, Опис документів, Опис звітів, Опис понять.