Довідник “Валюта”

Валюта – це перелік тих валют з якими працює Ваша система, як мінімум перша валюта – це “Гривня”, всі інші валюти повинні мати встановлений курс відмінний від 1, завдяки встановленому курсу система здатна приводи всі суми до однієї валюти, що потрібно для розрахунку собівартості чи наприклад боргів, а також для коректного формування звітів рентабельності у випадку використання мультивалютного режиму.

Для створення чи редагування валюти, переходимо в “Меню” вибираємо пункт “Валюта” (мал.меню), у відповідь відкривається вікно в якому відображається список валют, які вже наявні в Вашій системі. Через вказаний список можна додати нову, чи відредагувати існуючу картку валюти (мал.вікно довідника зі списком валют), а також переглянути чи змінити встановлені курси валют. Право на зміну курсу валют мають користувачі з правом адміністратора, чи адміністратора витрат, причому тільки користувач з повними правами може встановити дату курса, адміністратор витрат може змінити курс тільки на момент коригування, це зроблено для того щоб запобігти маніпуляціям зі сторони робітників, за помилкам при встановленні курсу валют.

(Меню)

(вікно довідника зі списком валют)

Для того щоб додати нову картку валюти Вам необхідно натиснути на кнопку “Додати”, для редагування потрібно вибрати зі списку валюту та натиснути кнопку редагування (чи відкрити картку подвійним кліком миші). Перед Вами відкриється вікно редагування властивостей картки валюти, які Ви можете заповнити згідно Ваших потреб (мал. вікно створення валюти).
Опис полів для редагування, а саме:
Код (призначається автоматично системою при створенні);
Найменування (назва валюти, як ми її хочемо бачити в документах);
Текст для друку (як ця валюта буде відображатись в документах при друці, в разі якщо це поле не заповнено – для друку буде використовуватися значення поля “Найменування”);
Курс;
Кратність;
Сервісна валюта;
Валюта для каталога;
Не показувати в калькуляторі;
Ручна дата курсу;
Дата курсу.

(вікно створення валюти)

Для збереження внесених змін, потрібно натиснути на зелену кнопку “зберегти”.

Каса, чи рахунок в банку, Юридична особа підприємства, Класифікатор одиниць вимірювання, Статті рентабельності, Види номенклатури, Групи аналогів, Виробники, Валюта, Типи цін, Співробітник, Склад, Відділ, Контрагенти, Номенклатура, Опис довідників, Опис документів, Опис звітів, Опис понять.