Довідник “Номенклатура”

Це поняття включає в себе все що в нас може бути вказане в документах в якості об’єкта взаємодії з контрагентом. В цьому довіднику створюються картки для кожного товара та послуги. В залежності від того товар це чи послуга, в картці доступні ті чи інші поля характеристик. Кожен елемент довідника номенклатури може мати один чи більше штрих кодів, це, при наявності сканера штрих кодів, може сильно полегшити формування чи перевірку документів приходу та продажу, та проведення інвентаризацій на складах.

Для того щоб створити чи відредагувати картку номенклатури необхідно перейти в пункт “Меню” та вибрати пункт “Номенклатура”(мал. меню), і перед Вами відкривається вікно в якому відображається список карток довідника “Номенклатура”, що вже наявні в Вашій системі. Через вказаний список можна додати нову, чи відредагувати існуючу картку номенклатури (мал.вікно зі списком номенклатури).

(Меню)

(вікно зі списком номенклатури)

Для того щоб додати картку номенклатури Вам необхідно натиснути на кнопку “Додати”, для редагування потрібно виділити зі списку номенклатуру та натиснути кнопку “Редагувати”, після чого відкриється вікно редагування властивостей обраної картки, які Ви можете заповнити згідно Ваших потреб (мал.вікно створення нової номенклатури).
Опис полів для редагування, а саме:
Код ( призначається автоматично системою при створенні);
Найменування (назва номенклатури зручна для постійної роботи з довідником);
Група (дозволяє підтримувати ієрархічну структуру довідника, тобто поділити номенклатури наприклад за видами товарів або ж за послугами);
Тип (використовується для визначення якого виду ця номенклатура, тобто чи це товар/товар з серіями або послуга/послуга з серіями);
Базова одиниця (це поле використовується для того щоб вибрати в яких одиницях виміру буде рахуватись ця номенклатура, наприклад: штуки, пачки, літри і т.д.);
Одиниця закупок ;
Вид номенклатури ();
Артикул (унікальний код товару підприємства, може бути створений як з цифр, так з букв, дозволяє кодувати товари по певному критерію );
УКТВЕД ();
Код виробника ();
Виробник (назва виробника номенклатури, заповнюється по бажанню);
Аналоги (використовується для зв’язку зі схожими товарами);
Штрих коди ((bar-code) являє собою графічне зображення (у вигляді штрихів) послідовності цифр. Цифри, на основі яких розробляється вказане зображення. Штриховий код містить інформацію про товар та його виробника.  );
Повне найменування (тут можна ввести наприклад повну або скорочену назву номенклатури, потім вони будуть використовуватися для заповнення друкованих форм документів, в разі якщо це поле не заповнено – буде використовуватися значення поля “Найменування”)
Запитувати кількість;
Ваговий товар;
Кількість по замовчуванню.

(вікно створення нової номенклатури)

Для збереження внесених змін, потрібно натиснути на зелену кнопку “зберегти”.

Каса, чи рахунок в банку, Юридична особа підприємства, Класифікатор одиниць вимірювання, Статті рентабельності, Види номенклатури, Групи аналогів, Виробники, Валюта, Типи цін, Співробітник, Склад, Відділ, Контрагенти, Номенклатура, Контракт контрагента, Опис довідників, Опис документів, Опис звітів, Опис понять.